KURZY

Umění veřejně vystoupit a mluvit

Individuální lekce

Potřebujete umět mluvit na veřejnosti, moderovat koncert, odprezentovat projekt nebo překonat trému? Mám pro Vás nabídku individuálních lekcí, které Vám připravím na míru dle Vašich potřeb.


Příprava na přijímací zkoušky na herecké obory

Individuální lekce


Dr. ZDIV

Dramaťák z Divadeliéru


Lektor

Mgr. Adéla Pellarová

Absolventka DAMU, obor Výchovná dramatika

Herečka, režisérka a scenáristka nejen Divadla Di

Lektorka, režisérka, scenáristka a herečka divadelní skupiny DIVAN

Lektorka Dr. ZDIV

Moderátorka TV VV - Speciál z Divadeliéru

Provozovatelka Divadeliéru, TV VV, Výstav ve výloze, organizátorka kulturních akcí, básnířka, osoba s citem pro slovo, výslovnost, se schopností nacítění se na člověka, co potřebuje překonat za případné bloky v sobě ke svobodnému projevu a tvorbě...

email: adapop@seznam.cz

tel.: +420 777 076 901

Chystáte se na přijímací zkoušky na DAMU, JAMU nebo hereckou konzervatoř a potřebujete odbornou přípravu? Nepodceňte přípravu, je důležitá a začít v září opravdu není předčasně brzy. 


Hledáte kolektivní kroužek pro své děti, který ve Vašem potomkovi probudí lásku k divadlu, rozvine v nich sebeprezentační dovednosti, schopnost spolupráce, umění naslouchat i umění vyjádřit se, naučí výrazně a zřetelně mluvit, pracovat s dechem, poodhalí tajemství, jak překonávat trému? Pak se na Vás těšíme a přijďte k nám zažít spoustu legrace, her a divadelní tvorby do Dr. ZDIVu. :-) V současné době má Dr. ZDIV čtyři skupiny - Malčáky, Palčáky, Prsteňáky a  Středoškoláky (skupiny od první třídy ZŠ až po čtvrťák SŠ).